Главная Новости

Радиаторы отопления

Опубликовано: 02.04.2021

Радиаторы отопления

Радиаторное отопление относительно дешево и легко устанавливается. Он может работать с любым источником тепла, а широкий выбор типов и размеров радиаторов - это возможность подобрать их к любому помещению. Большой выбор радиаторов вы можете найти на сайте https://kvantum.com.ua/otoplenie/radiatory-otoplenia/. Пластинчатые нагреватели являются самыми популярными. Модели с гладкой лицевой стороной, выпускаются в широком ассортименте видов, размеров и цветов. Плоская конструкция не занимает много места, позволяет легко чистить и обеспечивает передачу значительного количества тепла посредством излучения. Их следует устанавливать в замкнутых контурах из-за ограниченной коррозионной стойкости стального листа, из которого они сделаны, и в насосных установках, поскольку небольшие поперечные сечения внутренних каналов создают значительное сопротивление потоку. Алюминиевые — состоят из алюминиевых пластин, соединенных друг с другом , образуя комплекты с необходимой мощностью нагрева. Формованные в них циркуляционные каналы обеспечивают правильное направление потока теплого воздуха. Они особенно подходят для установки в старых системах отопления , так как большие внутренние поперечные сечения и одинаковое расстояние между клеммами позволяют легко заменять старые чугунные радиаторы.

Радиаторы отопления

Они отлично приспособлены для бокового подключения, хотя с помощью специального набора для подключения возможно подключение нижнего. Ребристые нагреватели могут быть объединены в комплекты с необходимым количеством ребер и обычно требуют приобретения монтажных кронштейнов, соединительных заглушек с левой или правой резьбой и вентиляционного отверстия. Конвекторные — это радиаторы с нагревательным элементом, который представляет собой ТЭН в виде петли из трубы, соединенной с радиатором. Снаружи нагревательный элемент закрыт кожухом, который также действует как «дымоход», заставляя воздух проходить через нагреватели. Обогреватели этого типа излучают тепло в основном за счет конвекции, поэтому подходят только для окон. Интенсивный поток воздуха через радиатор способствует осаждению пыли на обогревателе, а при отсутствии элемента, отклоняющего воздушный поток в кожухе, на стене над радиатором быстро появятся темные полосы.

Радиаторы отопления

uk

Радіаторне опалення відносно дешево і легко встановлюється. Він може працювати з будь-яким джерелом тепла, а широкий вибір типів і розмірів радіаторів - це можливість підібрати їх до будь-якому приміщенню. Великий вибір радіаторів ви можете знайти на сайті https://kvantum.com.ua/otoplenie/radiatory-otoplenia/. Пластинчасті нагрівачі є найпопулярнішими. Моделі з гладкою лицьовою стороною, випускаються в широкому асортименті видів, розмірів і кольорів. Плоска конструкція не займає багато місця, дозволяє легко чистити і забезпечує передачу значної кількості тепла за допомогою випромінювання. Їх слід встановлювати в замкнутих контурах через обмежену корозійної стійкості сталевого листа, з якого вони зроблені, і в насосних установках, оскільки невеликі поперечні перерізи внутрішніх каналів створюють значний опір потоку. Алюмінієві - складаються з алюмінієвих пластин, з'єднаних один з одним, утворюючи комплекти з необхідною потужністю нагріву. Формовані в них циркуляційні канали забезпечують правильний напрямок потоку теплого повітря. Вони особливо підходять для установки в старих системах опалення, так як великі внутрішні поперечні перерізи і однакову відстань між клемами дозволяють легко замінювати старі чавунні радіатори.

Вони відмінно пристосовані для бокового підключення, хоча за допомогою спеціального набору для підключення можливе підключення нижнього. Ребристі нагрівачі можуть бути об'єднані в комплекти з необхідною кількістю ребер і зазвичай вимагають придбання монтажних кронштейнів, сполучних заглушок з лівого або правого різьбленням і вентиляційного отвору. Конвекторні - це радіатори з нагрівальним елементом, який представляє собою ТЕН у вигляді петлі з труби, з'єднаної з радіатором. Зовні нагрівальний елемент закритий кожухом, який також діє як «димохід», змушуючи повітря проходити через нагрівачі. Обігрівачі цього типу випромінюють тепло в основному за рахунок конвекції, тому підходять тільки для вікон. Інтенсивний потік повітря через радіатор сприяє осадженню пилу на обігрівачі, а при відсутності елементу, що відхиляє повітряний потік в кожусі, на стіні над радіатором швидко з'являться темні смуги.

видео Радиаторы отопления | видеo Рaдиaтoры oтoпления
avatar
Перлис Колумбус Валентинович
Перлис Колумбус Валентинович
Опубликовано: 02.04.2021 | Исправлено: 02.04.2021Геранкина Светлана Николаевна
01.05.2021 в 15:52
* Волны инфракрасного излучения делятся на три типа: короткие волны ближнего видимого света IR-A (> 700 ° C), средние волны IR-B (около 250-700 ° C) и длинные. волна инфракрасная волна IR-C (
Клевиткин Виталя Бедросович
30.04.2021 в 21:52
Инфракрасные нагревательные панели - это нагреватели прямого действия. Используемая ими технология основана на использовании световых волн из области ниже красной области видимого света (длинное инфракрасное инфракрасное излучение IR-C *), приятное тепло которых можно сравнить с солнечными лучами. Инфракрасное излучение абсолютно естественно и безопасно, что нам тоже выгодно (много лет используется в инкубаторах для новорожденных). Самым заметным источником инфракрасной волны тепла, конечно же, является солнце. Используя комнатное отопление на основе инфракрасных нагревательных панелей, вы приносите домой маленькое солнце! Волны, излучаемые панелями, достигают тела, не нагревая воздух, вызывая ощущение успокаивающего тепла и комфорта.
Концевой Фронт Михайлович
30.04.2021 в 03:52
Это достигается тем, что кладка сохнет и остается такой. В результате снижается теплопроводность стен и, следовательно, уменьшается потребность в тепле. Кроме того, снижение температуры примерно на 2 градуса (без снижения ощущаемого теплового комфорта) означает: - меньшее количество тепла, передаваемого через пространство, благодаря более низкой разнице температур внутри и снаружи; - снижение тепловых потерь при воздухообмене (через щели, петли, стыки). При понижении температуры на 2 градуса экономия энергии составляет примерно 10%.
Sidelnikov Igor Vyacheslavovich
29.04.2021 в 09:52

Почему мы уверены в своей продукции? Это просто. Если конкурентное решение окажется более эффективным и действенным, Заказчик имеет право вернуть товар и получить деньги.
Высокий стандарт нашей продукции также подтверждается тем фактом, что в декабре 2017 года наши нагревательные панели прошли очень строгую форму сертификации качества и безопасности TÜV Rheinland. Исследования потребителей показывают, что почти 90% респондентов хотят проверьте и подтвердите информацию о продукте, предоставленную производителями независимым органом, таким как TÜV Rheinland. Информация о выданном сертификате будет размещена на публичной интернет-платформе, что подтверждает безопасность и высокое качество сертифицированного продукта. Некоторые из большого количества сертификационных тестов, проведенных на панели Инфракрасные системы отопления Radius + ниже.
Мы также рекомендуем вам ознакомиться с отзывами и имеющимися ссылками здесь от некоторых наших клиентов, за что мы вам большое спасибо.
Meridian (Беларусь)
28.04.2021 в 15:52
Инфракрасные нагревательные панели лучше всего устанавливать у внешней стены или на потолке, ближе к внешней стене. Один терморегулятор можно подключить к нескольким панелям. Мы предлагаем использовать комнатный контроллер.
Джулия Капустянова
27.04.2021 в 21:52
Альтернативные конфигурации на выбор: 1 панель Radius + 950 Вт, 1 панель Radiant 1000 Вт, 1 вертикальная панель 1000 Вт плюс терморегулятор, гибридная панель Halos 15, гибридная панель Klima 10.
Чик Гольскова
27.04.2021 в 03:52
Предлагаемая рекомендуемая конфигурация: 2 панели Radius + 550 Вт плюс регулятор температуры. Самая эффективная система, самая продолжительная гарантия.

Все комментарии
Последние новости:
10 лучших игр и игрушек для детей 2-5 лет в самолете или поезде – чем занять ребенка в дороге?

Малыш уже достиг возраста 2 месяцев, а ведь так недавно он был совсем еще беспомощным. Теперь вы замечаете,

Еще совсем недавно появившись на свет, ребеночек трех месяцев стремительно растет и развивается. Родители

                                     В этот период развитию ребенка будет способствовать

Малыш 4-7 месяцев от роду обычно уже активно стремится сидеть, либо уже сидит. Пусть даже просто на коленях

Проводя раскопки в местах древнейших поселений людей, археологи часто находят детские игрушки: погремушки,

  Хотя малыш еще совсем недавно появился на свет, игрушки для месячного ребенка нужны, ведь развитием

25 лучших развивающих игр для новорожденных – развивающие занятия с рождения до полугода Большое заблуждение

» Ребенку 6 месяцев Какие игрушки нужны детям в 6 месяцев Погремушки, мячики, резиновые

Дети в этом возрасте все активнее познают окружающий мир, все больше вещей они умеют делать самостоятельно

rss